Landsforeningen Krim har i dag åbnet for sin nye hjemmeside. Der vil løbende blive tilføjet information på hjemmesiden, ligesom sidens funktioner kan ændres. Det har været målet, at få Landsforeningens kommenterede lovsamling formateret og offentliggjort i et brugervenligt format. Samlingen kan findes øverst i menuen og består af:

  • Straffeproces
  • Klager over politi- og fængselsmyndigheder
  • Strafferetten
  • Straffuldbyrdelsesretten

Krim har besluttet, at det er muligt midlertidigt at tilgå Krims gamle hjemmeside (her), indtil samtlige oplysninger er overført til den nye platform.