Betænkning 1194 om anklagemyndighedens struktur -1990

I tiden fra 1974 til 2005 udgav Rigsadvokaten “Anklagemyndighedens Årsberetning”. Af forordet til Anklagemyndighedens Årsberetning fra 2005 fremgår det, at årsberetningen fra 2005 er den sidste, idet anklagemyndigheden fremover vil udgive sine meddelelser i elektronisk form. Nedenfor er der adgang til årsberetningerne fra 2000 og frem til 2005:

 Anklagemyndighedens Årsberetning 2005
 Anklagemyndighedens Årsberetning 2003-2004
 Anklagemyndighedens Årsberetning 2001-2002
 Anklagemyndighedens Årsberetning 2000
 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 1
 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 2

 Register til Anklagemyndighedens Årsberetning 1974 til 2002
 Register til gældende meddelelser fra Rigsadvokaten – 1974 til april 2005

 Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2010 om juridiske arbejdsredskaber til anklagemyndighedens medarbejdere. Meddelelsen vedrører den litteratur og de elektroniske retskilder mv., som anklagemyndighedens medarbejdere skal have adgang til.

 Grønbog om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed KOM(2001) 715 dateret 11. december 2001.