Gratis retshjælp til indsatte i fængsler og
arresthuse, disses pårørende, talsmænd m.fl.


Klik her for klageformular

Klik her for klageformular, der kan udskrives og sendes som almindelig post

 

 

Krims Retshjælp yder hjælp og rådgivning til indsatte i fængsler og arresthuse, som klager over fængselsforholdene. Pårørende til indsatte kan også få hjælp. KRIM tilbyder i øvrigt også de indsattes talsmænd juridisk bistand.

Du kan finde megen information om dine rettigheder i fængsler og arresthuse nedenfor. Du er også velkommen til at ringe til, skrive til eller henvende dig personligt i retshjælpen.
 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Statsfængslet i Vridsløselille er Danmarks næstældste fængsel og ligger på Egon Olsens Vej i Albertslund ca. 10 km. vest for København.
     
  Reglerne om fængsler og arresthuse (straffuldbyrdelsesreglerne)  
  De europæiske fængselsregler  
  Menneskerettigheder og fængsler  
  Folketingets Ombudsmand samt fængsler og arresthuse  
  Særligt om erstatning til indsatte  
  Fængselspersonalets holdninger  
  Artikler mv. om fængselspersonalet  
  Oversigt over grundlæggende rettigheder i fængsler og arresthuse  
  Korte svar på nogle almindelige spørgsmål om afsoning  
  Fagblade inden for fængselsvæsen i Danmark